Sıvı Azot

Sıvı azot, havayı sıvılaştırarak şu temel bileşenlerine ayrıştıran hava ayrıştırma tesislerinde büyük miktarlarda üretilir: azot, oksijen ve argon

Özellikler

 •     Soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz
 •     Kaynama noktası -196°C
 •     Havadan ağır gaz/buhar
 •     Kokusuz, renksiz ve toksik olmayan
 •     Ortam sıcaklıklarında kimyasal olarak asal
Spesifikasyon
 •     Azot %99,999
 •     Oksijen <5vpm
 •     Nem <2vpm
 •     Argon azotun içinde mevcuttur

Yüksek hacimli uygulamalarda kullanım amacıyla, kriyojenik tankerlerle tesis içi depoya taşınarak müşterilerimize teslim edilir.
Birkaç günlük arzı karşılayabilen vakum yalıtımlı bir tankta kriyojenik sıvı olarak depolanır ve talep üzerine sıvı ya da gaz halinde kullanılabilir.

Sıvı azot sipariş etmek için bizimle iletişime geçin

Yaygın uygulamalar

 • Suni Tohumlama
  Azot genellikle büyükbaş hayvanlara yönelik suni dölleme işlemleri için semen örneklerini depolamak amacıyla kullanılır.
 • Yastıklama ve inertleme
  Azot; depolama, tepkime veya proses sırasında kimyasallar üzerinde kuru asal bir atmosfer muhafaza etmek için kullanılır.
 • Kontrollü atmosferler
  Örneğin meyveler gibi doğal soluma yapan ürünleri çevreleyen atmosfer ve ortam sıcaklığı, uzun süreli depolama için optimum koşullar sağlamak amacıyla aktif olarak kontrol edilir
 • Elektronik
  Baskılı devre kartı reflow ve dalga lehimleme fırınlarında kullanılarak oksidasyonun önlenmesini ve kalıntı bırakmadan kolayca çözünen zayıf flaksların kullanımını sağlar
 • Gıda dondurma/soğutma
  Sıvı azot gıdaları hızla soğutarak geleneksel soğutma ile kıyaslandığında daha yüksek kaliteli ürün imalatına imkan tanır
 • Gıda inertleme
  Üründen havayı ayrıştırmak ve suyu havasızlandırmak için mayalı içecek üretiminde, alkolsüz içecek ve şarap yapımında kullanılır.
 • Gıda paketleme
  Modifiye atmosfer paketlemede kullanılan sıvı azot, vakumlayarak paketlemeye, yapay koruyuculara ya da dondurmaya ihtiyaç olmadan raf ömrünü arttırabilir
 • Dondurarak kurutma
  Dondurarak kurutma prosesinde; suda ya da organik çözücülerde çözünen maddeler, parçacık ya da damlacıklar halinde dondurulur. Dondurma odasına, süblimleştirme yoluyla nemi gidermeye yetecek kadar kontrollü bir ısı miktarı ile vakum uygulanır

 • Cam
  Azot ve hidrojen, düz cam üretmek için float cam prosesinde kullanılır. Bu proseste, sıvı camın ergiyik kalay havuzunda yüzdürülmesi yoluyla çok yüksek kaliteli ve tamamen düz bir cam elde edilir Isıl işlem
 • Isıl işlem
  Saf azot, bazı yüksek reaktif metallerin ısıl işlem sırasında korunmasında kullanılır. Bu metaller, azotta bulunan az miktardaki oksijenden kolayca koruyucu bir oksit yüzey katmanı oluşturur ve ilave korumaya ihtiyaç duymaz
 • Lazerler
  Azot; paslanmaz çelik, alüminyum ve metalik olmayan malzemelerin lazer kesiminde yardımcı gaz olarak kullanılır
 • Metaller
  Azot; gaz giderme ve metal karıştırma, püskürtme, soğutma, curuf sıçratma ve gazlı kesici işlemlerini içeren demir-çelik uygulamaları için ve kükürt giderici bileşiklerin enjekte edilmesinde taşıyıcı gaz olarak kullanılır. Ayrıca, alüminyum ekstrüzyon işleminde, inertlemede kullanılır
 • Boru dondurma
  Sıvı içeren bir boruda yapılacak onarımlar, açılacak boru kesitinin her bir ucunda bir kapak sıvı dondurmak için sıvı azot kullanımıyla gerçekleştirilebilir
 • Süpürme
  Sıkı Geçme
 • Sıkı Geçme
  Sıvı azot, bileşenlerin başka bir bileşene girecek kadar küçültülmesinde kullanılır
 • Örnek depolama
  Sıvı Azot; kan, plazma ve semen gibi medikal örneklerin ya da araştırma örneklerinin güvenli bir şekilde depolanmasında kullanılabilir

Bir sorunuz mu var? Sipariş vermeye hazır mısınız?