fish

Su Ürünleri Çözümleri ve Hizmetleri

SOLVOX® ürün grubumuz tatlı, tuzlu ve acı su modelleri için çok geniş yelpazede oksijen çözündürme ve dağıtım sistemleri sunar.

SOLVOX® ürün grubumuz akarsu ve deniz suyu yanında tuzlu su prosesleri  için çok geniş yelpazede oksijen çözündürme ve dağıtım sistemleri sunar. Oksijenin suda homojen  çözünmesini ve balıklara düzgün biçimde dağıtılmasını sağlayan ekipmanlar ile talep edilen yada uygun çözünürlük seviyelerindeki dalgalanmaları önleyen sorunsuz ve güvenilir   dozajlama uygulamaları da bu sistemlere dahildir.

Tüp sevkiyatlardan dökme sevkiyatlara kadar her türlü oksijen besleme yöntemi dahil, ihtiyaçlarınıza ve kullandığınız su ürünleri sistemine en uygun tedarik planını ve kontrol sistemini öneririz:
•    Tek-kullanım (flow-through) sistemi
•    Devirdaim sistemleri
•    Deniz kafesi sistemleri
•    Acil durum ve yedek oksijenasyonları
•    Balık taşıma
•    Deniz bitinden arındırma işlemleri

SOLVOX size şunları sunar:
•    Tüketimin azami seviyeye ulaştığı dönemlerde ve gelişim dönemlerinde oksijen yetersizliğine karşı uygun maliyetli ve esnek koruma
•    Balıklar için optimize büyüme ve sağlık
•    İlaç tedavisi ve parazit (amip gibi) tedavileri sırasında balıklarda stresi azaltma
•    Canlı balıklar için optimize edilmiş taşıma koşulları
•    Su ürünleri çiftliklerinde daha fazla verimlilik ve kârlılık

SOLVOX® Düşük Basınçlı Venturi Çözücü

Tüm su akışını oksijenlendirebilen deniz suyu ve tuzlu sulara özel düşük basınçlı bir oksijen çözündürücüleri
SOLVOX®A, her türlü balık tankında kullanılabilen ve tuzlu ve acı suya özel düşük basınçlı bir oksijen çözücüdür. Bu patentli ve esnek çözme ünitesi genellikle tanka giren tüm su akışını oksijenlemek amacıyla boru tesisatının içinde entegredir. Daha büyük tanklar ve arklar için, birden fazla SOLVOX A ünitesi kurarak çözünmüş oksijenin tüm tanka eşit bir şekilde dağıtılması sağlanabilir.


filled tanks in operation incl. SOLVOX A and SOLVOX Stream
SOLVOX CD ceramic dissolvers produce gas in the form of micro-bubbles that start dissolving at low pressure. Mostly used in small to mid-sized fish tanks for emergency oxygenation.
Photo shows the ceramic diffuser under operation

SOLVOX B & SOLVOX CD - Difüzör hortum ve seramik çözücü

SOLVOX®B, oksijen tankı basıncı dışında hiçbir güç kaynağına ihtiyaç duymayan ve bu sayede acil durum oksijenasyon işlemleri için ideal olan esnek ve düşük maliyetli bir oksijenasyon çözümüdür.  SOLVOX B, daima oksijen üretmeye hazır yüksek kaliteli delikli bir hortumdur.  Oksijen beslemesi açıldığında, difüzör hortumun delikleri açılarak küçük kabarcıklar, yani oksijen üretir. Daha fazla oksijene ihtiyaç duyulmadığı takdirde, oksijen kesilir ve delikler kapanır.

SOLVOX CD, yüksek performanslı ve alüminyum çerçeveli bir oksijen çözündürme ekipmanıdır. Bireysel tanklara ve arklara ilave oksijenasyon sağlamak ve acil durumlarda oksijen beslemesi yapmak için ideal bir yöntemdir.
SOLVOX CD seramik çözücüler, düşük basınçlarda çözünmeye başlayan mikro kabarcıklar şeklinde gaz üretir ve ayrıca istenmeyen gazlar için bir havalandırma/ayrıştırma etkisi yaratmaya yardım eder.


SOLVOX® C Basınçlı Çözünme Konisi

SOLVOX® C, tatlı su ve deniz suyuna özel bir basınç çözücüdür. Sudaki oksijen konsantrasyonunu arttırmak üzere tasarlanan bu ürün, yüksek kaliteli paslanmaz çelik bağlantı parçalarına sahip korozyona dayanıklı cam elyaf takviyeli plastikten (GRP) üretilmiştir. Çeşitli SOLVOX® C tasarım inovasyonları, %100'e varan aktarım verimliliği oranlarına ulaşabilmektedir.
Su ve gazın SOLVOX® C konisine üstten girmesiyle birlikte, su jeti suyu oksijen kabarcıkları ile yoğun bir şekilde karışmaya zorlar. Koni genişledikçe hız azalır. Henüz tamamen çözünmemiş olan küçük gaz kabarcıkları koni içinde aşağı yöndeki su akışı karşısında yükselir, böylece koninin tabanından yalnızca gaz kabarcığı içermeyen su çıkar. SOLVOX® C konisi yüksek basınçta çalıştırıldığı için, çözünmüş oksijen konsantrasyonu, normal satürasyon seviyelerinin oldukça üstüne çıkarılabilir.

SOLVOX C cones are designed to increase the concentration of gases in water to a rather high level. In standard operation, the gas transfer efficiency is close to 100%. The operation of the cone is simple: as water and gas enter from the top, the water jet forces the water to
mix intensively with the oxygen bubbles, thus creating a high specific interface and high turbulence at the top of the dissolver.

Note: The raw material also provides this picture in higher resolution, but it has not  been retouched.
Linde developed SOLVOX DropIn precisely to meet the need for oxygenation in sea cages.

SOLVOX® DropIn - Deniz kafesleri gerekli oksijenin sağlanması

SOLVOX® DropIn, deniz kafeslerinin oksijenasyonunu sağlayan, kullanımı kolay ve son derece verimli bir yeni çözümdür. Kesintisiz oksijenasyon modellerinin yanı sıra deniz bitinden arındırma işlemleri ya da tıbbi tedaviler gibi kısa süreli uygulamalar için de uygundur.
Patent başvurusu yapılmış bu yenilikçi oksijenasyon çözümü, dalgıç tipi pompa ile birlikte patentli bir oksijen çözücü ve venturi nozuluna sahip bir dağıtım sisteminden oluşur. SOLVOX DropIn küçük bir vinç kullanılarak suda istenen derinliğe kolayca indirilebilir. Aşağı indirilen ünitenin alt kısmına su çekerek ve oksijenle karıştırmak sureti ile  çalıştırılır.

SOLVOX DropIn taşıma ve kullanım kolaylığı sayesinde kapalı deniz kafeslerinde deniz bitinden arındırma işlemleri için idealdir. Delikli hortumları kafes zemininde sürükleme zorluğunu ortadan kaldırarak, yenilikçi çözücü ve dağıtım sistemi ile oksijenasyon verimliliğini arttırır.


SOLVOX® OxyStream

SOLVOX® OxyStream, deniz suyu, acı su ve tatlı su tanklarına özel düşük basınçlı oksijenasyon sistemidir.
Sistem, suyu oksijenleyerek ayarlanabilir bir akım rejimi aracılığıyla balık tankında eşit bir şekilde dağıtan, patenli, her şey dahil bir üründür. Bu rejim, dolaşım hızını balık türlerine ve boyutuna uyarlar. SOLVOX OxyStream, her bir tanka giren su akışı hakkında nicel bir genel bakış sunan bir su akış göstergesi içerir.

SOLVOX OxyStream tarafından üretilen mikro kabarcıklar yalnızca oksijenin son derece verimli bir şekilde çözünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çözünen azotun konsantrasyonunu ve suyun toplam gaz basıncını düşürür. Bu sayede, genellikle, harici gaz giderme ünitesine ihtiyaç duyulmaz.

underwater view of fish with gas bubbles coming from SOLVOX OxyStream

SOLVOX OxyStream, yaklaşık ‰ 15 tuzluluk oranından başlayan azami oksijen çözünme etkisi sağlar, ayrıca balık üretimi amacına yönelik olarak suyu oksijenlemek, azotu ayırmak ve optimum tank hidrodinamiğini oluşturmak için yalnızca 0,05–0,2 bar basınca ihtiyaç duyar. Bu düşük basınçlı dağıtım mekanizması, sistemde büyük enerji tasarrufu sağlar.
SOLVOX OxyStream, tatlı su tesisatlarında, en yüksek oksijenasyon taleplerini dahi karşılamak amacıyla SOLVOX C ile kombine edilebilir.
Tek kullanım ve/veya devridaim su ürünleri sistemlerine kurulan SOLVOX OxyStream, artık kara bazlı en büyük üretim projelerini de destekliyor. Pazar ivmesi, güçlü büyüme ve post-smolt üretim projelerinin yanı sıra, çapı 30 metreye ulaşan büyük tanklarda somon ve diğer yüksek değerli balıkların tam boya yetiştirilmesine imkan tanıyan tesislere işaret etmektedir.
SOLVOX OxyStream ile, hızlı büyüyen bu kültür balıkçılığı segmentinde düşük maliyetli oksijenasyon çözümlerine yönelik endüstriye  talebi karşılarız.
Portföyümüzdeki ekipmanlarımızı  ya bir  bütün olarak  çiftlik çözümünün parçası olarak yada bir tedarikçi aracılığıyla  doğrudan balık yetiştiricilerine  sunuyoruz.

SOLVOX OxyStream in operation in a fish tank with salmon
filled tanks in operation with SOLVOX®A and SOLVOX®Stream

SOLVOX® Stream Akış Dağıtıcısı

SOLVOX® Stream, balık sağlığını iyileştirmek için daha iyi bir tank ortamı yaratan bir akış dağıtıcısıdır.Oksijenlenmiş suyun tankın içine homojen olarak dağılmasını sağlayarak tanktaki hidrodinamik koşulları optimize eder. Ayrıca, dolaşım hızını balık türlerine ve boyutuna uyarlar.
SOLVOX® Stream, optimum ve her şey dahil bir oksijenasyon ve oksijen dağıtım çözümü sağlamak amacıyla, örneğin SOLVOX® A gibi bir oksijenasyon ekipmanı ile kombinasyon halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
SOLVOX® Stream, tanktaki su sütununda dengeli bir itici güç oluşturmanın yanı sıra, yem fazlası ve dışkı gibi atıkların etkili bir şekilde kendiliğinden temizlenmesini sağlar.
SOLVOX® Stream, 50 l/dak. ve 20.000 l/dak. arasında değişen miktarlardaki gerekli su debilerine uyarlanabilen özelleştirilebilir bir üründür. Daha büyük su tankları için, daha fazla çalıştırma esnekliği sağlamak amacıyla tank başına iki ya da daha fazla giriş ağzı önerilir. Dahili su akış göstergesi, tanka ne kadar su aktığını daima bilmenize imkan tanır.

SOLVOX® F Oksijen Kontrol Panosu

SOLVOX® F, farklı zamanlarda farklı miktarlarda oksijen sağlayarak balık tanklarında sabit oksijen seviyeleri sağlayan bir oksijen akışı kontrol panosudur. Oksijen akışını stok yoğunluğu, besleme rejimi, sıcaklık vb. gibi unsurlardaki değişimlere esnek bir şekilde uyarlamanıza imkan tanır. SOLVOX® F dozlama teknolojisi, stok yoğunluğunu sorunsuz bir şekilde artırmanıza izin verirken, ideal yetiştirme koşullarında optimum yemden yararlanma oranı ve mümkün olan en yüksek yaşam oranı sağlar.
Tedarik güvenliğini sağlamak amacıyla, acil durum oksijenasyon fonksiyonuna sahiptir. Elektrik kesintilerinde, selenoid valfler otomatik olarak açılır ve acil durum hatlarına oksijen salar.


SOLVOX F provided with a separate pressure regulator,
for emergency oxygenation. SOLVOX F oxygen dosing cabinet - open.

Used in the brochure
Liquid oxygen tanks

Su ürünleri yetiştiriciliğine özel oksijen – tedarik seçenekleri

Bireysel ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla, tüpten dökme teslimatlara kadar çok geniş bir yelpazede oksijen tedarik yöntemleri sunuyor ve çözümlerimizi, su ürünleri yetiştiricilerinin ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan profesyonel hizmetlerle tamamlıyoruz. Endüstriyel gazlar müşteriye tüpler dahil olmak üzere farklı seçeneklerle sunulur. Basınç, hacim ve debi, sizin için en uygun ve en maliyet etkin gaz tedarik seçeneğini belirlerken göz önünde bulundurulması gereken kilit faktörlerdir.


Uzmanlarımıza bir sorunuz mu var?