Medikal gazlar

İlaç olarak kullanılan gazların gelişmesinde öncülük eden bir firma olarak amacımız sağlık profesyonellerinin hastaları daha etkili ve güvenli tedavi etmelerine imkan sağlamaktır.

Linde Sağlık birimi, medikal cihazlarla ve farmakopi ile ilgili kuralları ve standartları da takip ederek, ham madde seçiminden üretime ve gazların kullanımına dek bütün aşamalarda hastaların yüksek kalitede tedavi görmesine ve hasta güvenliğine kararlılıkla bağlıdır.  
 
Linde Sağlık birimi medikal gaz alanında yıllardır öncülük etmektedir. Ürünlerimizin en iyi kullanım uygulamalarını tanıtmak üzere sağlık hizmeti sağlayan kurumlar ve yönetmelikleri düzenleyen yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Klinik süreçleri takip ediyor ve sağlık profesyonelleri ve hastaların özel ihtiyaçlarını karşılayacak tasarım ve tasarım güncellemelerine ilişkin çözümleri sağlamaya devam ediyoruz. Medikal gazların tedarik ve kullanımı için dağıtım, güvenlik sistemleri, teknik çözümler, servis ve eğitim dahil her konuda destek sağlıyoruz.

   - Medikal statüsündeki gazlarımızın güvenlik ve etkinliğini kayıt altına alırken Uluslararası

   - Uyumlulaştırma Konferansı (ICH) tarafından belirlenen farmasotik kılavuzları takip ediyoruz.

   - Oksijen ve azot protoksit gibi geleneksel medikal gazlar için oluşturduğumuz kayıtlar ilgili sağlık otoriteleri tarafından yayınlanan düzenlemeleri takip etmektedir.