Bundle of fibre glass in blue light. The picture is also part of the global product campaign.

Cam endüstrisinde gazlar

Cam eritme, şekillendirme ve işleme ihtiyaçlarınızın tümünü karşılayacak çok geniş bir yelpazede gaz uygulamaları, proses teknolojileri ve hizmetleri geliştirdik

Cam eritme

Eritme prosesindeki bireysel ihtiyaçlarınıza ve yaşadığınız zorluklara bağlı olarak, endüstriyel gazlar işletmenizin başarısına önemli katkılar sağlayabilir.
Oksi-yakıt (= hava yerine ya da havaya ek olarak oksijen kullanılan) yakma çözümlerimizle aşağıdaki faydaları elde edebilirsiniz:
• İyileştirilmiş ısı aktarımı sayesinde %35'e kadar daha az yakıt tüketimi
• Faaliyet giderlerinde %15 tasarruf
• Daha hızlı eritme çevrimleri sebebiyle verimlilikte %40'a kadar artış
• NOx, SO2 ve CO2 emisyonlarında sırasıyla %75, %30 ve %5'e kadar düşüş
• ve çok daha fazlası.

Linde'nin cam eritme çözümleri:  


COROX® oksi-yakıtlı eritme

Bu çözüm aşağıdaki durumlarda sizin için idealdir:
- çok yüksek eritme sıcaklıklarına (ör. 1560°C ve üstü) ihtiyaç duyduğunuzda,
- cam elyafı ya da özel cam ürettiğinizde,
- enerji verimliliğini iyileştirmeniz gerektiğinde,
- emisyonları azaltmanız gerektiğinde,
- kapasitenizi arttırmak istediğinizde,
- düşük ön ısıtma sıcaklıklarına sahip ısı geri kazanım sistemleri kullandığınızda
  (ör. reküperatif sistemler),
- ayak izinizi azaltmak istediğinizde.


COROX® oksi-yakıtlı ek ısıtma

COROX® oksi-yakıtlı eritme
Ek ısıtma aşağıdaki durumlarda seçmeniz gereken yöntemdir:
- fırın ayak izinizi değiştirmeden eritme kapasitenizi arttırmak istediğinizde
- kullandığınız fırın sayısını optimize etmek istediğinizde.

Hava yakıtlı brülörlerinizi tamamlamak üzere, oksijen yakıtlı brülörler kurulur ve/veya yüksek basınçlı hortumlardan oksijen enjekte edilir. Bu sayede, azot tasfiye edilerek ve oksijen konsantrasyonu arttırılarak alev sıcaklıkları arttırılır. Sonuç olarak, oksijen yakıtlı ek ısıtma, alevin yakınındaki CO2 ve H2O konsantrasyonunu arttırır. Bu gazlar da özellikle ısıl radyasyona sebep olduğundan, gaz alevlerini daha verimli hale getirir.


Bakım ve onarım çalışmalarında COROX® oksijen servis

Bakım ve onarım çalışmaları sırasında hizmetin devamlılığını sağlamak üzere tasarlanmış geçici bir tesisattır.

COROX® Oksijen Servisimiz, tıkalı bir rejeneratör ya da sızdıran bir reküperatif ısı geri kazanım sistemine sahip kullanıcılara özeldir. Bu kapsamda, bakım çalışmaları boyunca oksijen üfleme boruları ve tüm destekleyici tedarik ekipmanını sunuyoruz.


Emisyon azaltımı için COROX® LowNOx

Yenilikçi COROX® LowNOx çözümümüz, katı mevzuatlara uygunluk sağlamak amacıyla NOx emisyonlarını azaltmanın ideal yöntemidir.

Bu çözüm ile, fırında daha yoğun ve yönlendirilmiş bir baca gazı geri besleme etkisi oluşturmak amacıyla yüksek basınçlı hortumlar vasıtasıyla ilave oksijen enjeksiyonu sağlanır. Sonuç olarak, ana hava/gaz brülörü sistemi seyreltilmiş ve aşamalı bir yanma prosesi üretir. Yakıt seyreltme, daha homojen bir alev ve düşürülmüş bir alev sıcaklığı sağlar. Alev sıcaklığının NOx seviyeleri üzerinde doğrudan etkisi bulunduğundan, emisyonlar kayda değer bir şekilde azaltılabilir. Daha düşük bir alev sıcaklığı, fırındaki hidrokarbon radikallerinin konsantrasyonunu da azaltarak NOx oluşumunu sınırlar. Ayrıca, iyileştirilmiş bir ısı aktarım hızı NOx'un oluşmasına imkan tanıyan süreyi kısaltır.

Gaz kabarcıklandırma

Eritme ve arıtma sırasında, eriyik cam vasıtasıyla oluşturulan gaz kabarcıklandırma, cam eritme konveksiyon akımlarını arttırmaya ve kusurları gidermek amacıyla eriyik camda kalan kabarcıkların tekrar adsorpsiyonunu iyileştirmeye yardım eder.
Cam şartlandırma sürecinin iyileştirilmesine yardımcı olmak amacıyla gazlar eriyik aracılığıyla da kabarcıklandırılabilir. Oksijenin çözünürlüğü havadan daha fazla olduğundan, tohum tipi kabarcık oluşumunu azaltmanın etkili bir yöntemidir. Helyum genellikle premium ürünler için kullanılır.
Kabarcıklandırma uygulamalarının tümünü desteklemek için her türlü normal ve asal gaz (ör. HE, O2, N2, Ar) ile birlikte besleme sistemleri sunuyoruz.

Atmosfer analizi ve proses kontrolü

Atmosfer ve baca gazı ölçümlerinin doğru bir şekilde izlenerek raporlanması yoluyla emisyon mevzuatına uygunluğu desteklemek üzere, her türlü yüksek hassasiyetli kalibrasyon gazı ve proses kontrolü gaz karışımı ihtiyacınızı karşılıyoruz.

Cam Yapımı  

Yapım sürecinde safsızlıkları en aza indirerek yüksek kaliteli cam ürünleri elde edin

Gazlar, cam kalayın oksidasyonunu önlemek ve camdaki kalay miktarını en aza indirmek amacıyla bir azot/hidrojen atmosferinin kullanıldığı float cam yapımında önemli bir rol oynar. Yapım sürecinin başarısı, seçtiğiniz oran ve hacim akışının (ör. %95 N2 / %5 H2) tutarlı bir şekilde sağlanmasına ve yüksek saflıktaki gazların (N2 5.0 ve H2 3.0) güvenli bir şekilde tedarik edilmesine bağlıdır.


CARBOFLAM – Pres-üfleme yapım proseslerinde kalıp kaplama

CARBOFLAM çözümümüz, tüm cam türlerine uygulanabilen çok yönlü bir prosestir. Malzemeye özel saf karbon salım ve yalıtım özelliklerini temel aldığı için en etkili yüzey kaplama tekniğidir. Mekanik cam yapımı sırasında dengeli bir sıcaklık seviyesi de temin edilir.

Önemli noktalara kısa bir bakış
- İyileştirilmiş süreç stabilitesi ve kalıplama takımlarında daha uzun uygulama süresi sayesinde daha yüksek verimlilik
- Cam yüzeylerde kalıplama takımlarından yapısal izlerin giderilmesi/en aza indirilmesi yoluyla daha yüksek cam kalitesi
- Daha yüksek kalıp sıcaklıkları sayesinde yeni ürünlerde iyileştirilmiş cam dağılımı
- Proses optimizasyonu ile daha düşük bakım maliyetleri
- Diğer uygulamalar (ör. kırma uygulamaları) ile kıyaslandığında iş yeri kirliliğinde kayda değer azalma


Pencere Yalıtımı ve Aydınlatma

Yalıtım ve aydınlatma uygulamalarınızın etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için ihtiyaç duyduğunuz saflıklarda ve hacimlerde ender gazlar ve yenilikçi karışımlar.


Pencere Yalıtımı

Özellikle nadir gazlar olmak üzere, endüstriyel gazlar konforu arttırmak ve enerjiyi muhafaza etmek amacıyla pencerelerin yalıtımını iyileştirmenin de etkili bir yöntemidir.
HiQ® ender gazlarımız çift ve üç camlı pencerelerde yaygın olarak kullanılır. Argon, düşük ısıl iletkenliği sayesinde ısı aktarımını azaltmada havadan daha etkilidir. Kripton ve ksenon, ısıyı argondan daha az iletir ve bu sayede çok daha etkilidir.


Aydınlatma

Uzun yılların tecrübesiyle, daha fazla enerji tasarrufu ile daha parlak aydınlatma ve otomotiv lambası tasarımları sunmak amacıyla aydınlatma endüstrisine hizmet veriyor, ender gazlar ve yenilikçi karışımlar tedarik ediyoruz.
Geleneksel akkor lambalar, tungsten filamentlerinin bozulmasını önlemek amacıyla argon ve azot karışımları gibi koruyucu gazlara güvenir. Akkor lambalar artık yerini daha verimli halojen ve gaz deşarjlı lambalara bıraksa da, neon, argon, kripton ve ksenon gibi endüstriyel ve nadir gazlar aydınlatma ürünlerinde önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. LED üretiminde kullanılan yüksek saflıktaki gazlar ve özelleştirilmiş karışımlar için de önde gelen bir tedarikçiyiz.


Uzmanlarımıza bir sorunuz mu var?