R&D center Linde Gas at Unterschleissheim (near Munich) Germany - Chemical laboratory - Moulding and Deflashing

Plastik ve kauçuk çözümleri

Plastik ve kauçuk endüstrisinin ihtiyaçlarına özel, yenilikçi gaz çözümleri geliştirme ve sunma konusunda köklü ve başarısı kanıtlanmış bir geçmişe sahibiz

PLASTINUM enjeksiyon kalıplama çözümleri:


PLASTINUM İç Soğutma Özellikli Gaz Destekli Enjeksiyon Kalıplama

PLASTINUM® İç Soğutma Özellikli Gaz Destekli Enjeksiyon Kalıplama (GIM), patentli bir iç soğutma prosesi adımı aracılığıyla geleneksel GIM işlemlerinin verimliliğini iyileştirir. Yüksek basınçlı azot, gaz kanalından geçirilerek soğutma döngülerini %30'a kadar hızlandırır. Gelişmiş enjektör teknolojileri, çok daha fazla proses verimliliği elde etmek üzere PLASTINUM iç soğutma çözümümüzü tamamlar.


PLASTINUM N₂ ile Gaz Destekli Enjeksiyon Kalıplama

PLASTINUM ® N2 ile Gaz Destekli Enjeksiyon Kalıplama (GIM), GIM uygulamalarına yüksek basınçta azot beslemek amacıyla müşterilere çok verimli ve özel bir dizi çözüm sunar. Uygun maliyetli yüksek basınçta gaz besleme çözümlerinden oluşan PRESUS ® N ailemiz, gaz kompresörlerinin ekonomik verimliliğinden daha iyi performans sağlamak amacıyla sıvı azotu basınçlandırır. Müşterilerimiz için tüpler, tanklar, besleme hatları, buharlaştırıcılar ve kontrol üniteleri dahil tüm gaz besleme çözümlerini tedarik ediyoruz.

Faydaları
•    Yüksek basınçlı komple besleme sistemi
•    Gaz kompresörleriyle kıyaslandığında maliyet tasarrufu
•    Kirlenme ve oksidasyon giderimi
•    Su destekli enjeksiyon kalıplama ile bağlantılı su taşıma sorunlarının ortadan kaldırılması

PLASTINUM CO₂ ile Gaz Destekli Enjeksiyon Kalıplama

Patentli CO2 ile Gaz Destekli Enjeksiyon Kalıplama (GIM) çözümümüz, gaz halindeki azotu (N2) sıvı karbondioksit (CO2) ile değiştirerek verimliliği yepyeni bir seviyeye taşır. Isı çıkarma kapasitesi ve su destekli enjeksiyon kalıplama döngü süreleri bakımından eşdeğer olsa da, karbondioksit ürünlerde ya da aletlerde nem bırakmaz ve böylece, sıvı destekli enjeksiyon döngüsünde ilave bir adım olarak kurutma aşamasını ortadan kaldırır. Yoğunluğunun çok daha yüksek olması, daha yüksek özgül ısı kapasitesi ve döngü sonundaki basınç boşaltma işlemi sırasında yüksek genleşmeli soğutma kapasitesi sebebiyle, CO2 azottan daha yüksek soğutma kapasitesine sahiptir. Bu sayede, parça çok daha hızlı soğur. CO2 kullanılan gaz destekli enjeksiyon tesisatları, uygun bir karbondioksit besleme şemasının yanı sıra, CO2 için optimize edilmiş basınç ve kontrol modülleri ile birlikte gaz enjektörlerine ihtiyaç duyar.

Bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla, OEM (orijinal malzeme üreticisi) ortaklarımız ile yakın ortaklıklar tesis ederek PLASTINUM GIM CO2 basınç kontrol ünitelerini ve enjektörlerini geliştirdik.


Faydaları
•    Geliştirilmiş soğutma gücü
•    Döngü sürelerinde %40'a kadar hız artışı
•    Su destekli enjeksiyon kalıplama ile bağlantılı su taşıma sorunlarının ortadan kaldırılması

PLASTINUM Enjeksiyon Kalıplama İnertleme

PLASTINUM ® Enjeksiyon Kalıplama İnertleme, genel olarak enjeksiyon kalıplama proseslerinin, özel olarak gaz destekli enjeksiyon kalıplama proseslerinin kalite ve verimliliğini arttırmak amacıyla başvurulabilecek yenilikçi bir yöntemdir.
Bu hedefe, polimer injeksiyonu öncesinde boşlukların bir asal gazla temizlenmesi aracılığıyla ulaşılmaktadır. Gaz destekli enjeksiyon kalıplama prosesinde bu işlem, enjektörde tıkanıklığa, yüksek ıskarta oranlarına ve bazı polimerlerin (ör PC, ABS ve PA) kullanıldığı durumlarda uzun süreli arızalara yol açan istenmeyen oksitlerin oluşmasını önler.
Böylece, PLASTINUM ® Enjeksiyon Kalıplama İnertleme oksidasyonun sebep olduğu kirlenme sonucunda oluşan arıza sürelerini azaltarak proses istikrarını arttırır.

Faydaları
•    Gaz enjektörlerinde daha az tıkanıklık
•    Daha kısa arıza süresi
•    Kalite ve verimlilikte artış
•    Daha az bakım çalışması


PLASTINUM CO₂ ile Spot Soğutma

PLASTINUM® Spot Soğutma çözümümüz, kalıp boşluğu yüzeyinde eşit sıcaklık dağıtımı sağlayarak enjeksiyon kalıplamada sıcaklık kontrolünü geliştirir. Kızgın noktalarda etkili bir soğutucu madde olarak sıvı karbondioksit (LIC) kullanır. Kontrol cihazları, dağıtıcılar, selenoid valfler ve kapiler borulardan oluşan spot soğutma paketimiz, mevcut tesisatlar ile uyumlu olacak şekilde kolayca yeniden uyarlanabilir.
Geleneksel suyla soğutma prosesini tamamlayan bu patentli çözüm, erişimi zor ya da malzeme birikmesine yatkın enjeksiyon kalıplı ürünler için idealdir. Bir başka deyişle, su ve diğer soğutma yöntemlerinin etkili olmadığı ya da uygulanamadığı alanlarda kullanılabilir.

PLASTINUM Spot Soğutma, parça geometrisi ve malzemeye bağlı olarak döngü hızlarını %50'ye kadar arttırabilir. Ayrıca, karbondioksit (CO₂) kalıp yüzeyi boyunca çok daha eşit bir sıcaklık dağılımı sağlar. Böylece, yüzeydeki kusurlar, çöküntüler ve çarpıklıklar giderilerek kalıplanmış parçanın kalitesi artırılır.

Faydaları
•    Soğuma sürelerinde kayda değer azalma
•    Kalıpta ve kalıplama sıcaklığında eşit dağılım
•    Daha yüksek kalite ve verimlilik
•    Sorunlu alanlarda (ince ve uzun maçalar, malzeme birikmeleri) yoğun ısı çıkarımı
•    İnce ve esnek borular, standart boyutlar
•    Kolay kurulum, genellikle donanım iyileştirmesi yapılabilir
•    Sızdırmazlık gerekmez


PLASTINUM CO₂ ile Dinamik Sıcaklık Kontrolü

Kalıplarda ya da kalıbın belirli bölgelerinde dinamik sıcaklık kontrolü, yüksek kaliteli yüzey üretimine imkan tanıdığı için giderek daha yaygın hale gelmektedir. Dinamik sıcaklık kontrolü, kalıp yüzeyini ya da parçalarını aktif olarak ısıtarak kalıp çizgilerini giderir ve çok parlak bir yüzey bitirme gibi avantajlar sağlar.
PLASTINUM® Dinamik Sıcaklık Kontrolü çözümümüz, karbondioksiti hem ısıtma hem de soğutma amaçlı olarak kullanılır ve böylece dinamik enjeksiyon kalıplamanın verimliliğini arttırır. Dolayısıyla, kullanıcılara ısıtma ve soğutma kanallarını kalıp yüzeyinin çok yakınına kurarak döngü sürelerini en aza indirme imkanı sunulur. Kompakt tasarımı, maliyet ve çevre açılarından sağladığı faydalarla küçük ve kompleks kalıp parçaları için özellikle idealdir.

Faydaları
•    Soğuma sürelerinde kayda değer azalma
•    Kalıpta ve kalıplama sıcaklığında eşit dağılım
•    Daha yüksek kalite ve verimlilik
•    Sorunlu alanlarda (ince ve uzun maçalar, malzeme birikmeleri) yoğun ısı çıkarımı
•    İnce ve esnek borular, standart boyutlar
•    Kolay kurulum, genellikle donanım iyileştirmesi yapılabilir
•    Sızdırmazlık gerekmez

PLASTINUM köpürtme çözümleri:


PLASTINUM Köpük Enjeksiyon Kalıplama

Linde ve Kunststoff-Institut Lüdenscheid ortaklığında geliştirilen PLASTINUM® Köpük Enjeksiyon Kalıplama teknolojisi, basit kimyasal köpürtmenin sunduğu faydaları fiziksel köpürtmenin verimlilik kazançlarıyla bir araya getirir. Kurutma sonrasında, plastik granülleri, enjeksiyon kalıplama makinesinin sistem giriş kısmındaki bir basınçlı tankta (otoklav), üfleme maddesi olarak karbondioksit (CO2) kullanılarak emprenye edilir. Granül tarafından emilen miktar; plastik malzemesi, basınç, sıcaklık ve emprenye etme süresine bağlıdır. CO2 genellikle, granülün doldurulması ve basıncın serbest bırakılmasından sonra, iki saatten daha uzun bir süre boyunca granülün içinde kalır. Bu uzun bekleme süresi, daha stabil ve tekrarlanabilir bir prosesi mümkün kılar.

PLASTINUM Köpük Enjeksiyon Kalıplama teknolojisinin faydaları
•    Kolay kurulum ve kullanım – üreticiye bağlı olmaksızın neredeyse tüm makinelere uygulanabilir.
•    Mevcut makinelerde çok az modifikasyon gereklidir ya da hiçbir modifikasyona ihtiyaç yoktur
•    Alternatif fiziksel köpürtme çözümlerine göre maliyetlerde %60'a varan azalma
•    Aynı anda birden fazla enjeksiyon kalıplama makinesi beslenebildiğinden üretim esnekliğinde artış
•    Aynı makine hem köpürtme hem de sıkıştırma modunda kullanılabildiğinden sermaye yatırımında maksimum getiri


PLASTINUM CO₂ ile Ekstrüzyon Köpürtme

PLASTINUM® Ekstrüzyon Köpürtme portföyümüz özellikle, sıvı karbondioksitin (LIC) ekstrüderde hassas bir şekilde ölçülmesi ile ilişkili zorlukları gidermek amacıyla tasarlanmıştır. Homojen ve öngörülebilir köpürtme sonuçları için sabit bir kütlesel karbondioksit akışı elzemdir. Bu alandaki köklü bilgilerimiz ve deneyimlerimizden faydalanarak LIC dökme tankından DSD yüksek basınçlı ölçüm ünitesine uzanan, tek elden bir çözüm sunuyoruz. Ölçme borusu bulunan müşterilere ise, belirli bir basınç seviyesinde son teknoloji ürünü bir kabarcıksız sıvı CO2 besleme sistemi sunuyoruz.

Uçtan uca hizmet sunumu
PLASTINUM Ekstrüzyon Köpürtme çözümümüzde, özelleştirilmiş bir LIC depolama ve besleme sistemi, basınç artırma ünitesi ve yüksek basınçlı bir akış ölçme sistemi yer almaktadır. İlk aşamada, PRESUS® C pompa sistemimiz LIC basıncını arttırarak LIC'i kabarcıksız bir şekilde götürür. İkinci aşamada ise, başarısı kanıtlanmış DSD 400 ya da DSD 500 yüksek basınçlı ölçüm ünitemiz, ekstrüderdeki basınç dalgalanmalarından bağımsız olarak ekstrüdere sabit bir kütlesel LIC akışı sağlar.

Faydaları
•    Tek bir tedarikçiden komple çözüm
o    Farklı tedarikçilerden temin edilecek çok sayıda ekipmanı entegre etme zorunluluğu yok
o    Eksik tanımlanmış arayüz riski ve dağıtım kısıtlamaları yok
•    Dünya genelinde çok sayıda referans müşteride başarısı kanıtlanmış çok güvenilir ekipmanlar
•    Son derece hassas ölçme performansı – ortam sıcaklığı ve iklimden bağımsız olarak
•    Kolay ve uygun maliyetli kurulum


PLASTINUM CO₂ ile Poliüretan Köpürtme

PLASTINUM® Poliüretan Köpürtme çözümümüz, daima yüksek kalite standartları gerektiren PUR köpürtme prosesleri için özel olarak tasarlanmıştır. Özel tedarik pompalarımız, örnek olarak yatak şilteleri için düşük yoğunluklu köpük üreten sürekli blok sünger (slabstock) hatlarına, ölüm borularını beslemek için gereken akış hızı ve basınçta sıvı karbondioksit (LIC) dağıtımı yapmak üzere tasarlanmıştır. Özellikle dinamik kesintili prosesler için en yüksek hassasiyet standartlarını sunan özel LIC ölçme sistemleri sunuyoruz.

Her şey dahil paket
Blok sünger müşterilerine özel PLASTINUM Poliüretan Köpürtme çözümümüzde, genellikle bir dökme tank, özel pompa sistemi ve bir soğutma sisteminden oluşan isteğe uyarlanmış LIC depolama ve besleme sistemi yer alır. PRESUS® C sistemimiz, aşağı yönde (downstream) ölçüm pompası için bir besleme pompası olarak işlev görürken LIC basıncını arttırır ve ihtiyaç duyulan LIC miktarını kabarcıksız bir şekilde dağıtır.
Daha çok ekstrüzyon köpürtmede kullanılan DSD 500 ölçüm ünitemiz, kesintili prosesler için son derece dinamik ve hassas bir CO2 ölçüm sistemine ihtiyaç duyan müşteriler tarafından tercih edilir.

Faydaları
•    Kabarcıksiz ve sıvı halde CO2 beslemesi
•    Sabit bir basınçta (ayarlanabilir) ve dalgalanmalar olmadan kesintisiz besleme
•    Blok sünger müşterilerinin ihtiyaçlarına özel, geniş bir yelpazeli CO2 akış hızları
•    Kompakt tasarım, kolay ve düşük maliyetli kurulum

Uzmanlarımıza bir sorunuz mu var?