Furnace with glowing metall in a hall at SANDVIK factory, Sweden, retouched version

Çelik endüstrisi çözümleri

Yenilikçi çözümlerimizle tav fırınlarını ve tav proseslerini optimize edin

Linde, tav fırınlarını optimize edecek öncü teknolojiler geliştirmiştir. REBOX®, "her şeye uyacak” bir çözüm değil, farklı fırın ve uygulama gereksinimlerine özel olarak üretilmiş bir yaklaşımlar portföyüdür. REBOX® çözümleri var olan karbon ayak izini arttırmadan yeni ve mevcut fırınlarda uygulanabilir. Tüm geleneksel yakıtlarla ve de büyük itici tip fırınlardan yürüyen kirişli fırınlara, döner tabanlı fırınlardan çeşitli yığım fırınlarına kadar çok sayıda fırın tipi ile uyumludur.
Linde, metal endüstrisi için tank ön ısıtma proseslerini optimize etmenin etkili bir yöntemini de geliştirmiştir. OXYGON® ön ısıtma sistemi, farklı tank boyutları ve farklı esneklik seviyeleri için iki versiyon halinde mevcuttur.

REBOX® HLL - istenildiğinde fırın performansını arttıracak oksijen teknolojisi

REBOX® HLL, mevcut fırın altyapısında hiçbir değişiklik yapmaksızın ve istenildiğinde hayata geçirilebilen tav fırını optimizasyonuna yönelik olarak basit ve uygun maliyetli bir yöntem olarak tasarlanmıştır.

REBOX® HLL ile, oksijen üfleme boruları geleneksel brülörlerin yanındaki fırın duvarlarına takılır. Ardından, bu üfleme boruları fırına yüksek hızda oksijen enjekte etmek ve yakmada kullanılan havanın büyük kısmını değiştirmek için kullanılır. Bu sayede, yanma havasının %75'ine kadar olan kısmı HLL'nin hedef aldığı bölgelerde oksijenle değiştirilir. Azot giderimi, ısıl verimi arttırken egzoz gazı hacimlerini ve NOx emisyonlarını düşürür. MW başına düşen egzoz gazı hacmini ise %50'nin üzerinde azaltır. Isı aktarımındaki iyileşme, enerji tüketimini azaltmaya da yardım eder. REBOX® HLL ayrıca, kütük kalitesini arttırmak için daha eşit dağılımlı bir ısıtma sağlar. REBOX® HLL istendiğinde kapatılabilir ve böylece, fırının hava/yakıtla olağan çalışma moduna dönmesine imkan tanır. Sonuç olarak, örneğin talepteki dalgalanmaları karşılamak amacıyla, performansı geçici olarak arttırmanın ideal bir yöntemidir.

REBOX® HLL'nin Faydaları

•    Yakıt tüketiminde %25'e kadar azalma
•    Alevsiz yüksek darbeli HLL yakma işlemi sebebiyle daha homojen ısıtma
•    Kurulu bölgede daha yüksek ısıl verim ve ısı aktarımı
•    Daha düşük azot balastı ve alev sıcaklığını etkili bir şekilde düşüren devridaim baca gazı sebebiyle, NOx emisyonlarında kurulum bölgesi başına %30'a kadar azalma
•    Fayda sağlayacağınız durumlarda açılıp kapatılabilir

REBOX® alevsiz oksi-yakıt çözümü - fırın performansında sürekli artışlar

REBOX® alevsiz oksi-yakıt çözümleri, üretim kapasitesini maksimize etmeyi amaçlayan sürekli ve yığımlı tav fırını kullanıcılarına özeldir.

Linde, çelik endüstrisindeki müşterileriyle olan uzun süreli ve yakın ilişkilerini esas alarak, fırın verimliliğini önemli ölçüde arttırmak amacıyla REBOX® alevsiz oksi-yakıt teknolojisi geliştirmiştir. Tav fırını kullanıcılarına, enerji tüketimini optimize ederken maksimum üretim kapasitesine ulaşma imkanı verecek şekilde tasarlanmıştır.
REBOX® alevsiz oksi-yakıt, havadaki azot balastını (yaklaşık %78) saf oksijenle değiştirir. Azot yanıcı olmadığından ve ısı yayma yeteneği zayıf olduğundan, yüksek sıcaklıklardaki ısıtma prosesine çok az katkıda bulunur. Buna karşılık olarak, karbondioksit (CO2) ve su buharı (H2O) gibi yakma gazları ısıyı etkili bir şekilde yayar. Sonuç olarak, azot düşük ısıl verime yol açarken yüksek hacimlerde egzoz gazı ve emisyona sebep olur. REBOX® alevsiz oksi-yakıt yakma sistemi, mevcut hava/yakıtla çalışan brülörlerin yerine %100 oksijenle çalışan brülörleri kullanır. Bu sayede, CO2 ve H2O gibi ışıyan/yayılan bileşiklerin konsantrasyonunu arttırarak ısı aktarımını iyileştirir. REBOX® alevsiz oksi-yakıt, ısı aktarımını iyileştirerek CO2 emisyonlarını azaltır ve yakıt maliyetlerini %50'ye kadar düşürür.
Alevsiz yakma ayrıca, ışıyan/yayılan gazları daha eşit bir şekilde dağıtarak fırının içinde daha homojen bir sıcaklık oluşturur. Daha düşük alev sıcaklıkları sayesinde, NOx oluşumu ve kızgın noktaların sebep olduğu refrakter hasar riski azalır.

REBOX® alevsiz oksi-yakıtın faydaları

•   Işınımda iyileşme ve baca gazı hacimlerinin düşük olması sebebiyle verimlilik kazançlarında %50'ye kadar artış
•    Daha kısa karanlık/reküperatif bölge oluşmasına imkan tanıyan daha düşük baca gazı sıcaklıkları ve hacimleri
•    Azot balastını ortadan kaldırarak yakıt tüketiminde kayda değer azalma (%50'ye kadar)
•    Daha düşük NOx emisyonları, CO2 emisyonları ve yakıt bazlı SOx emisyonları
•    Isıl değerleri düşük olan yakıtlar, saf oksijen kullanıldığında daha etkili bir şekilde yakılabilir ve bu sayede, yüksek sıcaklıktaki proseslerde dahi kullanılabilir

REBOX® DFI - çelik şeritler için hızlı ön ısıtma çözümü

REBOX® DFI (direkt alev çarpması), sürekli galvanizleme ve tavlama hatlarında çelik şeritler için hızlı ön ısıtma, yağ giderme ve ön oksidasyon sağlamak isteyen müşterilere yöneliktir.

Bir veya birkaç sıra REBOX® DFI brülöri, şeridinizin her bir yanına kurulur ve daha sonra yüksek yoğunluklu alevler şeridin yüzeyine çarparak hızlı ısı aktarımı ve yağ giderme imkanı sunar.
Direkt Alev Çarpması oksi-yakıtı, Linde'nin oksi-yakıt yakma alanında ve bu işlemin çelik ısıtma proseslerine uygulanmasındaki engin deneyimine dayanır. Bu uzmanlık, yeniden ısıtma ve tav fırınlarındaki sürekli ve büyük ölçekli kullanıma uyarlanmıştır. Kontrollü oksi-yakıt alevlerinin doğrudan hareketli metale püskürtüldüğü DFI teknolojimiz sayesinde ısı aktarımı köklü bir şekilde iyileştirilir. Yapılan testler, DFI oksi-yakıt teknolojisinde lokal ısı akısının daha yüksek seviyede olduğunu ve 400 kW/m2 seviyeleri ve hatta üstüne çıktığını doğrulamaktadır.

REBOX® DFI'nın Faydaları
•    Hızlı ön ısıtma sayesinde verimlilikte %30'a kadar artış
•    Sonraki proses adımlarında ıslatma işlemini desteklemek için yüzey ön oksidasyonu
•    Şerit yüzeyini etkili bir şekilde yağdan arındırma

Uzmanlarımıza bir sorunuz mu var?