Oxyfuel combustion

Linde demir çözümleri

Demir eritme ve demir döküm işlemleri için yenilikçi gaz uygulama teknolojileri sunuyoruz

Demir eritme

Oksijen ve oksi-yakıt yakma sistemlerimiz hem kupol fırınları hem de döner fırınlarda gerçekleştirilen demir imalatında önemli bir rol oynar. Kupol fırınlardaki oksijen zenginleştirme ya da oksijen mızraklama işlemleri verimlilik ve esneklik artışı sağlarken kok oranlarını, üfleme havasını ve çıkış gazlarını azaltır. Bazı durumlarda, döner fırınlarda demiri tasarruflu bir şekilde üretmenin tek yolu oksi-yakıt kullanımıdır.

Demir eritmede uygulama teknolojileri

HIGHJET® oksijen teknolojisi

HIGHJET ürün ailesini, demir eritme fırınında yanma havasını oksijenle zenginleştirmek amacıyla geliştirdik. Bu teknoloji, üretim oranınızı önemli ölçüde arttırmanızı sağlar. HIGHJET, çok daha yüksek çekiş hızları ve daha iyi erime sonuçları elde etmek amacıyla, ayrıca kupol fırınınızın tuyerlerindeki oksijen üfleme borularını da destekler.

Önemli noktalar
•    Döküm demirde 5–6 EUR/t tasarruf
•    Erime hızında %20'ye kadar artış
•    %20'ye kadar kok azaltımı
•    Maliyet yapınızı optimize etmek için ücret tarifesini değiştirme imkanı
•    Çıkış gazı hacminde %30'a kadar azalma

HIGHJET® TDI

HIGHJET® TDI, sıvı demir için ton başına kullanılan oksijenin payını güvenli bir şekilde arttırmanıza imkan tanıyan HIGHJET®'e dayalı bir oksijen teknolojisidir. Jet nozullarında basıncı hıza dönüştürerek ilave yanma havasının oksijen akımıyla karışmasını sağlar. Böylece, kupol fırınında gaz akış koşullarında köklü bir değişiklik meydana gelir. Yatay yönde hız artsa da, dikey yönde baca hızı düşer. Ana yakma ve eritme alanı kupol şaftının ortasındadır. Bu değişiklik bir takım faydalar sunar. Isı verimliliğinde iyileşme sayesinde daha düşük kok tüketimi, üretim oranlarında artış ve fırından gelen dökme demirde daha yüksek bir sıcaklık elde edilir.
Önemli noktalar
•    Döküm demirde 6-10 EUR/t tasarruf
•    Erime hızında %30'a kadar artış
•    %20'ye kadar kok azaltımı
•    Maliyet yapısını optimize etmek için ücret tarifesini değiştirme imkanı
•    Çıkış gazı hacminde %30'a kadar azalma
•    Daha hızlı ısıtma


Demir dökümü

Sıvı demirin eritme atölyesinden döküm hattına güvenli ve verimli bir şekilde aktarımı, yüksek kaliteli döküm ürünler elde etmek için önemlidir. İyi ısıtılmış aktarma potalarında uygun bir şekilde iklimlendirilmiş demir, bu hedefe ulaşmada kilit rol oynar. Oksi-yakıtla ısıtılmış potalar, transfer ısısının korunmasında etkili bir yöntemdir.

Demir dökümünde uygulama teknolojileri

OXYGON® 400

OXYGON® 400, eritme ve döküm işlemleri arasında sıcak sıvı metal aktarma ve bekletme tanklarını ısıtmak amacına yönelik, alevsiz oksi-yakıt yakma teknolojisini kullanan bir pota ön ısıtma sistemidir.
Önemli noktalar
•    Isıtma sürelerinde kısalma ve daha yüksek kapasite
•    Yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonlarında %55'e kadar azalma
•    Tankın refrakter katman ömründe artış

OXYGON® XL

OXYGON® XL, OXYGON® 400 ile aynı teknolojiyi kullanmakla birlikte, kapasiteleri 30 ton ile 150 ton arasında değişen tanklar için uygun 1,5 MW'lık bir brülöre sahiptir.

Nasıl çalışır?
Tank kapağına bir OXYGON® XL tak-çalıştır sistemi monte edilir ve eşlik eden kontrol sistemi, yakma proseslerini otomatik olarak kontrol ederek geleneksel oksi-yakıt ve tam alevsiz yakma işlemleri arasında sorunsuz bir geçişe imkan tanır.

 OXYGON® XL'nin Faydaları
•    Güvenceye alınmış ve tutarlı pota sıcaklığı
•    Kontrollü yakma vasıtasıyla refrakter ömrünün maksimize edilmesi
•    Enerji verimliliğinde artış ve emisyonlarda azalma
•    Çalışır durumdaki pota sayısında azalma


Uzmanlarımıza bir sorunuz mu var?