Aluminium melting with AIROX at SAG in Lend, Austria. See also the retouched and cleaned version: ID 106331

Linde alüminyum çözümleri

Alüminyum eritme ve döküm işlemleri için aşağıdaki uygulama teknolojilerini sunuyoruz:

Düşük sıcaklıkta oksi-yakıt yakma teknolojileri (LTOF)

Bu öncü teknoloji şu şekilde çalışır: Düşük sıcaklıklı oksi-yakıt yakma teknolojisiyle, brülör alevi fırın gazlarının devridaimiyle seyreltilir ve böylece alev sıcaklığı düşürülür.

Önemli noktalar:
•    Fırında daha homojen ısınma
•    Daha yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu
•    Daha az cüruf ve çok düşük NOx emisyonları


WASTOX® yanma prosesi

Gelişmiş WASTOX® yanma prosesimiz, istenmeyen yanıcı maddeleri doğrudan eritme fırının içinde yakar.

Önemli noktalar
•    Besleme stoğunda daha yüksek miktarda organik içerik sağlar
•    Sıkı proses ve emisyon kontrolü
•    Daha düşük enerji tüketimi
•    Her türlü fırın için uygun


AIROX® yanma teknolojileri

AIROX® yakma teknolojilerimiz sayesinde, fırın kullanıcıları eritme prosesinde oksijen ile oksijenle zenginleştirilmiş gazlar arasında ve bekletme aşamasında havaya kolayca geçiş yapabilir.
Önemli noktalar
•    Eritme ve bekletme aşamaları arasında kolay geçişe imkan tanıyan esneklik
•    Daha fazla eritme kapasitesi
•   Daha düşük enerji tüketimi
•   Daha düşük emisyon oranları

Eriyik püskürtme teknolojisi

Püskürtme teknolojilerimiz, alüminyum eritme işleminde banyo hareketi oluşturmak ve hidrojen giderimi sağlamak amacıyla azot ya da azot karışımlarından faydalanır.

Önemli noktalar
•    Metal banyosunda daha iyi ısı aktarımı
•    Sıcaklık homojenizasyonu
•    Hidrojen çıkarım işlemi vasıtasıyla kaliteyi iyileştirme


OXYGON® 400

OXYGON® 400, eritme ve döküm işlemleri arasında sıcak sıvı metali aktarmak için kullanılan tankları ve potaları ısıtmaya yönelik, alevsiz oksi-yakıt yakma teknolojisini kullanan bir pota ön ısıtma sistemidir.

Önemli noktalar
•    Isıtma sürelerinde kısalma ve daha yüksek kapasite
•    Yakıt tasarrufunda iyileşmeler ve emisyonlarda azalma
•    Tankın refrakter katman ömründe artış

Uzmanlarımıza bir sorunuz mu var?