Medikal Oksijen

Medikal Oksijen bütün sağlık bakım uygulamalarında, anesteziden soluma terapisine kadar çeşitli alanlarda geniş bir şekilde kullanılmaktadır.

Kaliteli ve güvenli bakımın hastalar için kritik öneme sahip olduğu sorgulanmayacak bir gerçektir, bu sebeple oksijenin de mümkün olan en yüksek özenle kullanılması gerekir. Linde Sağlık Birimi  hasta tedavisi üzerine çalışan tesislerin özel gerekliliklerini karşılamak için medikal oksijen çözümleri, ürünleri ve hizmetleri sunmaktadır.

Medikal Oksijen üretim, taşıma ve kullanımı sıkı düzenlemelere tabidir. Üretim, kontrol ve dağıtımda katı kurallara uymaktayız. Ayrıca, oksijen tedavisi çözüm ortağınız  olarak, yüksek kaliteli oksijen tedarik etmekten çok daha fazlasını sunuyoruz. Oksijenin her gerektiğinde güvenli bir şekilde verilmesini sağlamak için gereken uzmanlık, eğitim ve desteği sağlamaktayız.


Oksijenin tedavi amacıyla kullanımındaki gelişmeler, aşağıda sayılan çeşitli klinik uygulamalarda da kullanılabilmesini sağlamıştır:

    - Hipoksi ve hipoksemi tedavisi.
    - Anestezi altında doku oksijenasyonunu korumak için cerrahi operasyon esnasında.
    - Resusitasyonun parçası olarak.
    - Solunum depresyonu tedavisinde mekanik akciğer ventilasyonu için.
    - Kronik obstrüktif pulmoner hastalık (COPD), pnümokonyoz, pnomoni, kalp krizi ve pulmoner embolizm gibi hastalıkların tedavisinde.
    - Yeni doğanlarda solunum güçlüğü sendromlarının tedavisinde.
    - Histamin baş ağrıları için.
    - Solunum yolu yanıklarının tedavisinde ve karbon monoksit zehirlenmesinde bakım standardının en önemli parçası olarak.