Medikal Kuru hava

Güvenilir medikal hava beslemesi hastanelerde gereklidir, özellikle solunum yolu hastalıklarının tedavisinde hayati önem taşır.

Hastanelerde, medikal kuru hava temel olarak ventilasyon, aerosol terapisi ve anestezi sırasında kullanılır:

    - Solunum yolu hastalıklarını tedavi ederken, tedaviyi uygulamanın etkin bir yolu direkt olarak ilacı soluma yoluyla akciğerlere vermektir. Nebulizatörler geleneksel inhalatörleri kullanamayan hastalar için ilacın solunarak verilmesinde kullanılır. Medikal kuru hava nebulizatöre tedavi amaçlı ilacın verilmesi için kullanılabilir ve sıvı ilaç solunabilecek şekilde pulvarize edilir.

    - Medikal hava inhalasyon anestezisinde narkotik maddeler için taşıyıcı bir gaz olarak kullanılır. Oksijen maruziyetinin yüksek konsantrasyonunu azaltmak için doktorun önereceği tedavi yöntemine göre yardımcı gaz olarak kullanılabilir.

    - Bazı hastalarda hassas solunum sistemlerini korumak için güvenilir, yüksek kaliteli medikal hava beslemesi hayati öneme sahiptir.