İçecekler

Tüm üretim zinciriniz genelinde, Linde mühendisleri ile işbirliğinde bulunabilir ve kalite ve izlenebilirlik ihtiyaçlarınızı karşılayan gazları ve uygulamaları temin edebilirsiniz.

Alcoholic and soft drinks (Beer, Guiness and Lemonade) on a bar.  Image is used to support the hospitality sector in the UK.

Karbonatlama
Karbondioksitle verimliliği ve kaliteyi arttırma

Karbondioksit, içecek endüstrisinde en çok kullanılan endüstriyel gazdır. İçeceklerde çözünerek meşhur "köpürme" etkisini oluşturur.

Kaynağı doğal kuyular ve ilgili tüm gıda yönetmelikleriyle uyumlu endüstriyel tesisler olan, gıdada kullanıma uygun karbondioksit tedarik ediyoruz.

Karbonatlama sırasında, karbondioksit bir karbonatlayıcıda yer alan sıvıya eklenir ve burada, buharlaştırılmış karbondioksit basınç altında sıcaklık kontrollü suyla karıştırılır. Daha sonra, son ürünü üretmek için şurup, tatlandırıcı ve diğer malzemeler eklenir.


The picture shows water bottles with sparkling water. 
The picture is large enough to be used on a brand wall e.g. on a trade fair booth. 
The picture can also be used as an image in the global product campaign. Please contact branding@linde.com in case you would like to receive the related advertisement.

Sıvı Azot Dozajlama
Sıvı azotla şişelerin sağlamlığını arttırma

Karbonatlanmamış içecek (su, meyve suyu, çay vb.) üreticileri genellikle içecekleri için PET (polietilen teraftalat) şişeler kullanır. Geçtiğimiz 20 yıl içinde, plastik şişeler çevre ve maliyet baskıları doğrultusunda incelmiştir. Bununla birlikte, bu inceltme işlemi şişelerdeki PET polimerlerinin ağırlığını azaltarak şişe duvarlarının incelmesine ve zayıflamasına sebep olmuştur.

Dolum sonrasında, şişelerin müşterilere teslimatı için istiflenmesi gerekir. Paletin en altında bulunan duvarları incelmiş zayıf şişeler, üstteki şişelerin ağırlığı altında ezilerek tehlikeli koşullara ve maliyetli ürün kayıplarına yol açar.

Bu sorun şişelerin basınçlandırılmasıyla giderilebilir. Azot sıvı halde bulunabildiğinden, bu işlem için mükemmel bir maddedir. Sıvı azot buharlaştığında sıvı hacminin 682 katına genleşir. Ayrıca, asaldır; bir başka deyişle, içeceğin bozulmasına ve dolayısıyla gelir kaybına yol açabilecek içecek oksidasyonunu önler.

Şişeleme tesislerinde yaygın olarak kullanılan sıvı azot (LIN) dozajlama sistemleri için sıvı azot tedarik ediyoruz. Bu sistemler ile şişelere bir damla sıvı azot eklenir ve ardından şişenin kapağını hemen kapatılarak sıvı azot hapsedilir. Hapsedilen damla buharlaştıkça genleşir ve iç basıncı arttırır. Basınç artışı şişeyi sertleştirerek istiflemeye imkan tanıyacak kadar dayanıklı hale getirir.

Uzmanlarımıza bir sorunuz mu var?